Privatlivspolitik

Last updated: November 2021


Privacy Statement KAL DK & ENG

(Se længere ned for dansk. Scroll down for English.)

Kalaallisut: 

Kinaassusermik illersuineq pillugit oqaatigisat:

IMMIKKOORTOQ 1 – ILLIT PILLUTIT PAASISSUTISSAT SUMUT ATUSSAVAGUT?

Pisinniarfitsinniit pisigaangavit, pisineq tuniniaanerlu atatillugu, illit pillutit paasissutissat katersorpagut, assersuutigalugit aqqit, najugaqarfiit emailillu. Pisinniarfitsinni marseraangavit automatiskimik qarasaasiappit IP adressia (internet protocol address) tigusarparput paasissutissanik pissarsissalluta ikiortiginiarlugit ilikkassallugit illit browserit systemerlu atugat (operating system). 

Emailikkut pilerisaarineq (atuutissappat): Illit akuersissaguit, emailikkut nassiussuisinnaavugut pisinniarfiuterput pillugu, pisiassat nutaat pillugit allallu nutaarsiassat.

IMMIKKOORTOQ 2 - AKUERSINEQ

Qanoq akuersinera tigussaviuk? 

Illit pillutit paasissutissanik tunigaangatsigut anguniarlugit pisineq (transaktion), kredit kort uppernarsineq, imissuineq, pajunnermik utertinermilluunnit pilersaaruit, naatsorsuutigaarput akuerigit katersussagigut atussagigullu taannarpiaq kisimi siunertaralugu.

Alla peqqutigalugu illit pillutit paasissutissat piumagutsigit, assersuutigalugu pilerisaarineq, toqqaannartumik akuerseqqaarnissat apeqqutigissuarput, periarfississallutillu naaggaarnissannut.

Akuersereernera qanoq utertissinnaavara? 

Akuersereerlutit isummat allanngortikkukku, akuersinerit utertissinnaavat attagiveqqusaajunnaarlutigit, illit pillutit paasissutissat atoqqusaajunnaarlutigit, qaqugukkulluunnit tutsaqarfigaluta uunga wildfood@outlook.dk.

IMMIKKOORTOQ 3 – PAASISSUTISSANIK TUNNIUSSINEQ 

Illit pillutit paasissutissat tunniussinnaavagut inatsisit malillugit piumasaqaataappat, immaqaluunnit sullissinermut piumasaqaatigut unioqqutikkukkit.

IMMIKKOORTOQ 4 - SHOPIFY 

Pisinniarfipput ingerlatsivigineqarpoq Shopify Inc.-imit. Taakku aqqutissiuisuupput internetsikkut pisinniarfimmik (online e-commerce platform), uagut periarfissilluta tuniniaanissatsinnik ilinnullu sullissinissatsinnik. Paasissutissatit Shopify toqqortiviat atorlugit toqqorneqarput. Paasissutissatit illersorlugit toqqorterpaat (secure server behind a firewall).

Akiliineq: 

Toqqaannaq akiliiguit pisinerit inernilerniarlugu, Shopify kredit kort-ippit paasissutissartai toqqussuai. Taakku paasiuminaassarneqassapput aqqutigalugit Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Pisinerpit paasissutissartai taamaallaat toqqorneqassapput pisinerpit nuutsitsinera naammassinissaata tungaanut. Taassumap kingorna pisinerpit paasissutissartai peerneqassapput.

Toqqaannaq akiliiffiit nippuffigissuaat malittarisat PCI-DSS-nit aaliangerneqartut aqunneqartullu PCI Security Standards Council-mit, suliaq naammassisaasoq meqqiusunit assersuutigalugit Visa, Mastercard, American Express aammalu Discover. 

PCI-DSS piumasaqaatai iluaqutaapput kredit kort paasissutissartaanik illersuinissamut pisinniarfitsinniit sullitatsinnullu.

Paasisaqarnerorusukkuit atuarsinnaavatit Shopify-ip Sullisinissamut Piumasaqaatai 

(https://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).

IMMIKKOORTOQ 5 – SULLISSISUT PINGAJOQIT

Naliginnaasumik sullissisut pingajoqit atukkagut illit pillutit paasissutissat pisariaqavissut taamaallaat katersussuaat, atussuaat tunniutissuaallu, uagut aqqutigaluta sullissiniarnerat iluatsinniarlugu. 

Ilaatigulli sullissisut pingajoqit, assersuutigalugu akiliiffiit, namminneq kinaassusernik illersuinissanut malittarisaqarput, uagullu sullissinissatsinnut piumasaqaatigut malittarisagullu malillugit uagutsinnut tunniussuisuusarlutik. 

Taakku sullissisut kinaassusernik illersuinerat pillugit atuarnissai ilinnut innersuutigaarput, illit paasilluarniassagakku illit pillutit paasissutissat taakkunanik qanoq pineqassanersut. 

Eqqumaffigiuk sullissisut ilai inissisimaffii allamiissinnaammata ilaatigullu inatsisit allat malittarisinnaallunikkit, uatsinniit allaanerusut. Taamaattumik aaliangeruit pisinissamut ingerlaqqinniarlutit sullissisoq pingajoqiusaq ilaasariaqartoq, imaassinnaavoq paasissutissatit sullinneqartut taassumap inatsisit malittarisassaanik. Assersuutigalugu Kalaallit Nunaanniikkuit, akiliititsinermullu sullissisoq Danmarkimiippat, illit paasissutissatit akiliinissamut pisariaqartuusut tunniunneqarsinnaapput inatsiseq malillugu pisariaqartitaappat.

Pisinniarfitta nittartagaa qimakkukku, allamulluunnit pingajoqqiutimut nittartakkamut nuutsitaaguit, massuma Kinaassusermik Illersuinera immaqaluunnit Sullissinermut Piumasaqaatai qimassuatit.

Link-it 

Pisinniarfitsinni linkit tooraangakkit, allamut nuutsinneqarsinnaavutit. Allat nittartagaat akisussaaffiginngilagut, taamaattumillu allat kinaassusernik illersuinerininik illersuineri pillugit atuarnissai siunnersuutigaarput.

IMMIKKOORTOQ 6 - ISUMANNAASSUINEQ

Paasissutissatit illersorniarlugit, mianersuutinik maleruaavugut, qulakkeerniarlugu annaaneqannginnissai, atornerlunneqannginnissai, nassaarineqannginnissai, paasitinneqannginnissai, allanngortinneqannginnissai aammalu aserorneqannginnissai.

Kredit kort-ivit paasissutissaanik tunigutsigut, paasissutissartai paasiuminaatsinneqassapput atorlugit: encrypted using secure socket layer technology (SSL), aammalu toqqorneqarlutik paasiuminaassaat AES-256 atorlugu. Internetsikkut elektronikkikkulluunnik toqqortinerit aqqutigalugit ingerlassineq akiliinerlu 100%-imik toqqissisimanarsinnaanngikkaluit, malippagut PCI-DSS-ip piumasaqaatai, taavalu atuutillutigit industrip maligassiutai naliginnaasut akuerineqartut.

IMMIKKOORTOQ 7 – COOKIES

Aajuku allattorsimasut cookies atukkagut. Allattorpagut illit aaliangersinnaanerussagakkit atorusunnerlugit peerusunnerlugilluunnit. 

• session_id, 

• unique token, 

• sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc). 

• shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits 

• shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer. cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart. 

• secure_session_id, unique token, sessional storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.

IMMIKKOORTOQ 8 – UKIOQ AKUERSIFFIUSINNAASOQ

Kredit kortit bankimiit tunniussat nammineq pigisat tunniussimaneqartillugit Wildfood.gl-mi pisisoqarsinnaavoq. Kisiannili eqqumaffigisassaavoq tupanik imigassanillu aalakoornartulinnik pisiniaraanni aattaat 18-inik ukiullit piseqqusaammata. Kalaallit Nunaanni inatsisit maani atuupput malinneqassallutillu. Tupat imigassallu aalakoornartortallik pisisumut tunniunneqassagunik qulakkeerneqaqqaassaaq pisisoq akiliisuusoq minnerpaamillu 18-inik ukioqartoq. Meeqqanut 18-iniileqanngitsunut angajoqqaajusut akisussaaqataasutut isigineqassapput kredit kort-iat atorlugit meeqqat pisisisimappata.

IMMIKKOORTOQ 9 – KINAASSUSERMIK ILLERSUINERMUT ALLANNGUINEQ

Kinaassusermik illersuinissamut allannguisinnaanermut pisussaatitaaffigaarput, taamaattumik ilaatigoorlutit atuartariuk. Nittartakkami allannguinerit saqqummerneranni allannguutit ingerlaannaq atuutilertassapput. Annertunerusumik allannguissagutta uani nalunaarutigissuarput nutarterisimanerput, illit eqqumaffiginerussagakku paasissutissat katersukkagut, qanoq atornerigut, suullu aallaavigalugit atuissanersugut tunniussissanersugullu.

Pisiniarfipput allamit tiguarneqassappat immaqaluunnit allamut suliffeqarfimmut akulerunneqarluni, illit paasissutissatit piginnittut nutaanut tunniunneqarsinnaapput, ilinnut sullissinerput tuniniaanerpullu nangeqqinniassammat.

APEQQUTIT SAAFFIGINNIFFISSALLU

Anguniarukku: illit inuttut paasissutissat pigisagut pillugit iserfigalugit, aaqqiillutit, allannguillutit, piiaallutilluunnit, unnerlugit immaqaluunnit paasiniaarusukkuit tikilluaqqussuatsigit uunga allaannassaatit wildfood@outlook.dk.

Dansk 

(Google translate - forbehold for oversættelsesfejl)

FORTROLIGHEDSERKLÆRING

AFSNIT 1 - HVAD SKAL VI GØR MED DIN OPLYSNINGER? 

Når du køber noget fra vores butik, indsamler vi de personlige oplysninger, du giver os som dit navn, adresse og e-mail-adresse som led i købs- og salgsprocessen. Når du gennemse vores butik, modtager vi også automatisk din computers internetprotokol (IP) adresse for at give os oplysninger, som hjælper os med at lære om din browser og operativsystem. Email marketing (hvis relevant): Med din tilladelse kan vi sende dig e-mails om vores butik, nye produkter og andre opdateringer.

AFSNIT 2 - Samtykke 

Hvordan får du mit samtykke? Når du giver os personlige oplysninger for at gennemføre en transaktion, bekræft dit kreditkort, bestil en ordre, arrangere levering eller returnere et køb, mener vi at du samtykker i at indsamle den og kun bruge den af den specifikke årsag. Hvis vi beder om dine personlige oplysninger af en anden grund, som markedsføring, vil vi enten bede dig direkte om dit udtrykte samtykke eller give dig mulighed for at sige nej. Hvordan trækker jeg mit samtykke tilbage? Hvis du, efter at du har logget ind, har skiftet mening, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til os til at kontakte dig, for den fortsatte indsamling, brug eller videregivelse af dine oplysninger, når som helst ved at kontakte os på wildfood@outlook.dk.

AFSNIT 3 - OPFINDELSE 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger, hvis vi i henhold til loven skal gøre det, eller hvis du overtræder vores servicevilkår.

AFSNIT 4 - SHOPIFY 

Vores butik er vært på Shopify Inc. De giver os den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig. Dine data gemmes via Shopifes datalagring, databaser og det generelle Shopify-program. De gemmer dine data på en sikker server bag en firewall. Betaling: Hvis du vælger en direkte betalings gateway for at afslutte dit køb, gemmer Shopify dine kreditkortdata. Den er krypteret via betalingskortindustrien datasikkerhedsstandard (PCI-DSS). Dine købstransaktionsdata gemmes kun, så længe det er nødvendigt for at afslutte din købstransaktion. Derefter er dine købstransaktionsoplysninger slettet. Alle direkte betaling gateways overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS, som forvaltes af PCI Security Standards Council, som er en fælles indsats for mærker som Visa, Mastercard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav hjælper med at sikre sikker håndtering af kreditkortoplysninger fra vores butik og dets udbydere. For mere indsigt kan du også læse Shopifys Servicevilkår (https://www.shopify.com/legal/terms) eller Fortrolighedserklæring (https://www.shopify.com/legal/privacy).

AFSNIT 5 - TJENESTE med tredjepart 

Generelt vil de tredjepartsleverandører, som vi bruger, kun indsamle, bruge og videregive dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at de kan udføre de tjenester, de leverer til os. Visse tredjepartsudbydere, som f.eks. Betalingsgateways og andre betalingstransaktionsprocessorer, har dog deres egne privatlivspolitikker med hensyn til de oplysninger, vi skal levere til dem for dine transaktionsrelaterede transaktioner. For disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres privatlivspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af disse udbydere. Husk især, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der er placeret i en anden jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer en tredjeparts tjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovgivningen i den jurisdiktion (er), hvor den pågældende tjenesteyder eller dens faciliteter er placeret. Hvis du f.eks. Befinder dig i Canada, og din transaktion behandles af en betalingsgateway i USA, kan dine personlige oplysninger, der bruges til at gennemføre denne transaktion, være underlagt offentliggørelse i henhold til amerikansk lovgivning, herunder Patriot Act. Når du har forladt vores butiks hjemmeside eller omdirigeret til et tredjepartswebsted eller -program, er du ikke længere omfattet af denne fortrolighedspolitik eller vores hjemmesides servicevilkår. 

Links 

Når du klikker på links på vores butik, kan de lede dig væk fra vores hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspraksis for andre websteder og opfordrer dig til at læse deres personoplysninger.

AFSNIT 6 - SIKKERHED 

For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi rimelige forholdsregler og følger industriens bedste praksis for at sikre, at det ikke er uhensigtsmæssigt tabt, misbrugt, adgang til, afsløret, ændret eller ødelagt. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, krypteres oplysningerne ved hjælp af Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og gemmes med AES-256-kryptering. Selvom ingen overførselsmetode via internettet eller elektronisk lagring er 100% sikker, følger vi alle PCI-DSS krav og implementerer yderligere generelt accepterede industristandarder.

AFSNIT 7 - COOKIES 

Her er en liste over cookies, vi bruger. Vi har listet dem her, så du, at du kan vælge, hvis du vil fravælge cookies eller ej. _session_id, unikke token, sessional, Tillader Shopify at gemme oplysninger om din session (henvisning, landingsside osv.). _shopify_visit, ingen data holdes, vedvarende i 30 minutter fra det sidste besøg, brugt af vores internetudbyder's interne statistikspor for at registrere antallet af besøg _shopify_uniq, ingen data holdes, udløber midnat (i forhold til den besøgende) den næste dag, tæller antallet af besøg i en butik af en enkelt kunde. vogn, unik token, vedholdende i 2 uger, Gemmer oplysninger om indholdet i din indkøbsvogn. _secure_session_id, unikt token, sessional storefront_digest, unikke token, ubestemt Hvis butikken har et kodeord, bruges dette til at bestemme om den nuværende besøgende har adgang.

AFSNIT 8 - Samtykke 

Ved at bruge dette websted repræsenterer du, at du i det mindste er flertalsalderen i din bopælsstat eller bopælsland, eller at du er flertalsalder i din bopælsstat eller bopæl, og du har givet os dit samtykke til at tillade nogen af dine mindre afhængige til at bruge dette websted.

AFSNIT 9 - ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATPOLITIK 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid, så vær venlig at gennemse det ofte. Ændringer og præciseringer træder i kraft straks efter deres udstationering på hjemmesiden. Hvis vi gør væsentlige ændringer i denne politik, meddeler vi dig her, at den er opdateret, så du er opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger det, og under hvilke omstændigheder, hvis vi bruger og / eller afslører det. Hvis vores butik er erhvervet eller fusioneret med et andet firma, kan dine oplysninger overføres til de nye ejere, så vi kan fortsætte med at sælge produkter til dig. 

SPØRGSMÅL OG KONTAKT INFORMATION 

Hvis du vil: Få adgang til, rette, ændre eller slette personlige oplysninger, vi har om dig, registrer en klage eller bare ønsker mere information, kontakt vores privacy compliance officer på wildfood@outlook.dk.


English 

PRIVACY STATEMENT

SECTION 1 - WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address. 

When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system. 

Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

SECTION 2 - CONSENT

How do you get my consent? 

When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only. 

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent? 

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at wildfood@outlook.dk.

SECTION 3 - DISCLOSURE

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

SECTION 4 - SHOPIFY

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. 

Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Payment: 

If you choose a direct payment gateway to complete your purchase, then Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted. 

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. 

PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers. 

For more insight, you may also want to read Shopify’s Terms of Service (https://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).

SECTION 5 - THIRD-PARTY SERVICES

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us. 

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions. 

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers. 

In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located. 

As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act. 

Once you leave our store’s website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links 

When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

SECTION 6 - SECURITY

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed. 

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

SECTION 7 - COOKIES

Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you that you can choose if you want to opt-out of cookies or not. 

_session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc). 

_shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits 

_shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer. 

cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart. 

_secure_session_id, unique token, sessional 

storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.

SECTION 8 - AGE OF CONSENT

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

SECTION 9 - CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at wildfood@outlook.dk.