Hellefisk | WildFood
100 kr.
Hellefisk Havdyr
En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er hellefisken. Hellefisken er vidt udbredt i de grønlandske farvande, både i fjordene og til havs. Den er en rovfisk og lever i dybder fra 200 - 2000 meter. Hellefisk kan fiskes hele året rundt. Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter hellefisk. Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter hellefisk til eget forbrug. Fiskeri efter hellefisk er delt op i kystnært og havgående fiskeri. Sullissivik.gl

Kommende Ture For Hellefisk