Servicevilkår

Last updated: November 2021


Terms of Service KAL & DK: version 1. Dato 15-03-2021

(For dansk, se længere nede)

Kalaallisut 

Sullissinermut Piumasaqaatit

-----

ATAATSIMUT ISIGALUGU

Sullissinermut Piumasaqaatit tuluttut allassimasut atuupput. Kalaallisut qallunaatullu nutserneqarput atuisunut ikiorsiissutiginiarlugu. Allassimasuni kukkuneqarpat amigaateqarlunilu eqqaamasassaavoq tuluttut allassimasut malinneqavittussaammata.

Una nittartagaq Wildfood.gl-imit atorneqarpoq. Nittartakkami oqaatsit ”uagut”-mut attuumasut Wildfood.gl-imut attuumapput. Wildfood.gl una nittartagaq neqeroorutigaa, ilanngullugit paasissutissat, sakkussat sullissinerillu una nittartakkamit ilinnut, atuisoq, pissuteqaatigalugu piumasaqaatit maani allassimasut akuerigitit.

Nittartagarput pulaarnerani aammalu/imaluunnit uagutsinnit pisininni, ”Sullissinerput” atorpat akueralugulu piumasaqaatigut maani allassimasut (terms of service, privacy policy aamma refund policy), ilanngullugit sullissinermut atuinermullu piumasaqaatit maaniittut aamma/immaqaluunnit hyperlink-ikkut atuutinneqartut. Makku sullissinermut atuinermullu piumasaqaatit nittartakkamut atuisunut tamatut atuupput, ilanngullugit atuisut, tuniniaasut, pisiniartut, pisiniartitsisut imarisaanullu pilliutillik.

Sullissinermut atuinermullu piumasaqaatit atuarluakkit, nittartagarput iserfigilluannginnerani atunnginneranilu. Nittartagarput iserfiginerani ilarisaanillu atuineranni, isumaqatigiissummik akuersivutit uku Sullissinermut Piumasaqaatinik. Sullissinermut Piumasaqaatigut tamarmik akuerinngikkukkit, nittartagarput iserfigeqqusaanngilat sullissinerillu tamaasa atoqqusaanagit. Sullissinermut Piumasaqaatit neqeroorutaappata, akuersineq uku Sullissinermut Piumasaqaatinuinnaq killeqarput.

Pisinniarfitsinni ilanngussat atortussallu nutaat atuunneqalersut, Sullissinermut Piumasaqaatitsinnut ilanngutissapput. Maani quppernermi takusinnaajuarpat atuarsinnaajuarlugulu Sullissinermut Piumasaqaatit atuuttoq. Pisussaatitaaffigaarput Sullissinermut Piumasaqaatit imarisai arlaat tamaalluunnit nutartersinnaanissai, allanngortissinnaanissai taarsernissaalu. Allannguitilluta nittartakkami nalunaarutigisarumaarparput. Illit akisussaaffigaat ilaatigoorlutit una qupperneq alakkartarnissaa allanngortoqarsimanersoq. Nittartakkatsinnik isertarnitit atuinerillu ingerlatiinnarnerani, allannguinitsinnut akuersineruvoq.

Pisinniarfipput Shopify Inc.-imi ingerlanneqarpoq. Taakku uagutsinnut tunniussaraat online-nikkut pisinniarsinnaaneq, uagut periarfissilluta tuniniaanissatsinnik ilinnullu sullissisinnaanissatsinnik.

 

IMMIKKOORTOQ 1 – ONLINE-MI PISINNIARFIUP PIUMASAQAATAI

Uku Sullissinermut Piumasaqaatit akuerineranut takutippat minnerpaamik 18-inik ukioqartutit. Akuersivutillu korti akiliissutit illit pigalugu. Tuniniakkagut atoqqusaanngilatit inerteqqutaasumik immaqaluunnit akuerineqanngitsumik siunertalimmik, aammalu Sullissinermik atuinerit inatsisinik nunatsinniittunik unioqqutitseqqusaanngilaq (ilanngullugu killiginalugi piginnittussaatitaanermik inatsisit aammalu nunatta pissarititaanik pisinermi inatsisit Kalaallit Nunaanni atuuttut). Nittartakkami iliseqqusaanngilatit qarasaasianik sequtserisinnaasunik assersuusiaralugit worms, virusit imlt. Kode-it. Piumasaqaatitsinnik unioqqutitsinermi sullissinermik ingerlaannaq unitsitsinermik kinguneqassaaq.

 

IMMIKKOORTOQ 2 – PIUMASAQAATIT TAMALAAT

Pisussaatitaaffigaarput qaqugukkulluunnit peqqutillu suugaluarpaluunnit kimulluunnit sullissinissamut itigartitsisinnaanerput. Paasivat paasissutissatit (kredit kortimit paasissutissat minillugit), paasiuminaallisarneqareertillugit nuutsinneqarsinnaasut ukununnga (a) qarasaasiat imminnut atassusikkat arlallit akornasigut; aamma (b) allannguinerit teknikkikkut piumasaqaatinik naleqqussaanermik siunertallik. Qarasaasiakkut imminnut atassusikkatigut nuutsitsinermi akiliinermi kortimit paasissutissat paasiuminaassarneqartarput.

Akuersivutit Sullissinermit asserluinnarmik sanassanngittutit, allannguilaarnikkut sanassanngittutit, tuniniaassanngittutit, pisiannit nangillugit tunisissanngittutit, atornerluissanngittutit. Sullissinermut Piumasaqaatit allaaserineranni qulequttat atorneqartut atuaruminarsarnissaanut siunertaqarput, Piumasaqaatinillu killiliisussaanatik allannguisussaanatillu.

 

IMMIKKOORTOQ 3 – PAASISSUTISSAT EQQORTUUNISSAI, ILIVITSUUNISSAI NUTARTEQQANISSAALLU

Uagut akisussaanavianngilagut uani nittartakkami paasissutissat eqqortuusimanngippata, ilivittuusimanngippat nutaanerpaasimanngippatalu. Maani nittartakkami imarisat paasissutissatut tamalaaginnartut tunniussaapput, taamaattumillu aaliangiinissamut paasissutissatuartut naatsorsuutigineqarsinnaanatik. Nittartakkap imarisaanik naatsorsuutiginninneq nammineq akisussaaffigissuat. 

Una nittartagaq imarisinnaavai oqaluttuarisaanermut attuumasut paasissutissat. Oqaluttuarisaanermut attuumasut paasissutissat eqqortuunngittuusinnaapput, ilinnullu tunniussaasinnaallutik ilitsersuutitut. Pisussaatigaaffigaarput una nittartakkap imarisai qaqugukkulluunnit allanngortissinnaallugit, kisianni pinngitsuugassaanngilaq paasissutissanik nittartakkatsinni nutarterinissarput. Akuersivutit illit akisussaaffigigit eqqumaffigissallugit nittartakkatsinni allannguinerit.

 

IMMIKKOORTOQ 4 – SULLISSINERMUT AKINILLU ALLANNGUINERIT

Pisiassatta akianik allanngueriaannaavugut nalunaaruteqaqqaarata. Pisussaatitaaffigaarput qaqugukkulluunnit Sullissineq allanngortinnissaa unitsinnissaaluunnit (immaqaluunit imarisai arlaannik) nalunaaruteqaqqaarata.

Ilinnut allalluunnit pingasoqiusaasunut akisussaanavianngilagut Sullissinermi allannguinerni, akinik allannguinerni, unitsikkallarneranik imaluunnit unitsivinnerni.

 

IMMIKKOORTOQ 5 - PISIASSAT IMALUUNNIT SULLISSINERIT (atuutissappat)

Pisiassat sullissinerillu ilai online-nikkuinnaq nittartakkakkut atorneqarsinnaapput. Taakku pisiassat sullissinerilluunnit amerlassusai killeqarsinnaapput, utertitsinerillu pisiassanillu taarsiisinnaanermik Utertitsinermut politikkigut malittussaallunigit (Return/Refund Policy).

Sapinngisarput tamaat pisiassaatigut pisiniarfitsinni nuisasut qalipaatai assiilu eqqortumik saqqummiuppagut. Qulakkeersinnaanngilarput illit qarasaasiappit igalaasartaani eqqortumik qalipaatai saqqummeqqanissai.

Pisussaatitaaffigaarput (pinngitsuugassaananili) killiliisinnaanissatsinnik tunisinissatsinnut Sullissinissatsinnullu inuk kimulluunnit, sumiiffik sunaluunnit immikkoortoqarfik sunaluunnit. Ilaatigoorluta pisussaatitaaffipput atorsinnaatitaaffigaarput suliassamiit suliassamut naatsorsuineq atorlugu. Pisussaatitaaffigaarput pisiassaatigut sullissinigullu killilernissaanik. Pisiassaatigut allaaserinertai imaluunnit pisiassaatigut akii qaqugukkulluunnit allanngortinneqarsinnaapput nalunaaruteqaqqaarata. Pisussaatitaaffigaarput qaqugukkulluunnit pisiassaq suugaluarpalluunnit atorunnaarsinnaanissaanik. Pisiassat sullissinerillu uani nittartakkami atuuttut inerteqqutaasuni atuutinngillat. Qularnaveeqqutiginngilagut pisiassat, sullissinerit, paasissutissat, allalluunnit atortut pisiarineqarsimasut pitsaassusiinik, imaluunnit illit tigusatit naatsoruutivit eqqornissaa, imaluunnit sullissinermi kukkunerit aaqqinneqarnisai.

 

Utertsitsinermi saaffissaavoq:

Wildfood.gl 

Email: wildfood@outlook.dk 

3900 Nuuk

 

  

IMMIKKOORTOQ 6 – KONTO/PROFILIP PAASISSUTISSAI AAMMA AKILIINISSAQ/AKILIGASSAQ EQQORTUUNISSAA

Pisussaatitaaffigaarput uagutsinnut pisiniarnitit imaluunit pisiniarnermik nalunaarutitit arlaat itigartinnissaanik. Nammineq aaliangikkatsinnik killiliisinnaavugut imaluunnit amerlassutinik unitsitsisinnaalluta inup ataatsip pisiaanik, inigisap ataatsip pisiaanik imaluunnit pisinermi ataasiusumi. Uku killiliinerni ilaasinnaapput pisiniarnermut nalunaarutit pisiap ataatsip kontoaniittumut (customer account), akiliut ataatsimiittumut (same credit card), aamma/imaluunnit pisinermut nalunaarut inigisaq ataatsiminngaanneersumut. Pisinernut allannguiniassagutta unitsitsiniassaguttaluunnit ilinnut attaveqarniarsinnaavugut e-mailikkut/akiliisup adressianut/oqarasuaatikkut pisinermi nalunaarutigineqartumut.

Pisussaatitaaffigaarput pisinernik killiliinissaq itigartitsisinnaanissaq, nammineq nalilikkatsikkit inuup ukiuatigut inuuttunut (18-it inorlugit ukiullik), tuniniaasunut, tuniseqqinniarlutik siunertaqartunut imaluunnit nassiussuisunut.

Akuersivutit tunniussallugit pisinermut pisisutullu paasissutissat atuuttut, ilivittuusut eqqortuusullu, pisiniarfitsinni pisinerit tamaasa. Akuersivutit ingerlaannaq nutartertanissai illit kontoppit (account) allallu paasissutissatit, ilanngullugit emailit, angerlarsimaffippit adressia aammalu akiliutivit kisitsisitai qaangiuttoornissaalu (kredit kort nummer og udløbsdato), siunertaralugu pisinitit naammassisinnaaniassagatsigit pisariaqarpallu attavigalutit.

Itisunerusumik paasisaqarusukkuit aamma atuaruk Utertitsinermut Politikkigut.

 

IMMIKKOORTOQ 7 – SAKKUT ATUUSSINNAASUT

Ilinnut tunniussinnaavagut atorsinnaatitaanerit sakkut pingajorartiminngaanneersut uagut malinnaaffiginngisagut aqussinnaanngisalugguullit.

Paasivat akueralugulu, pilliutigisinnaagigut atorsinnaanerinik sakkut, qularnaveeqquseqarnata, attuumassuteqarfiginatigit aammalu akuersissutiginngisatsinnik. Uagut akisussaaffeqarnavianngilagut illit sakkut pingajorartiminngaanneersunik atuinernut.

Nittartakkakkut illit sakkunik atuinitit illit nammineq akisussaaffigissuatit aaliangiiffigissallugillu, aamma qulakkeertariaqarpat sakkuusup pingajorartiminngaanneersut piumasaqaatai ilisimanissaanik akuerinissaanillu.

Siunissami sullissinerit atortullu nutaat atoriasaarsinnaavagut, nittartagarput aqqutigalugu (ilanngullugit sakkut nutaat aamma nukittoqqutigisinnaasut). Atortut nutaat aamma/imaluunnit sullissinerit nutaat aamma Sullissinermut Piumasaqaatini atuutissapput.

 

IMMIKKOORTOQ 8 – LINKIT PINGAJORARTIMEERSUT (THIRD-PARTY LINKS)

Aalajangersimasut imarisat, pisiassat sullissinerillu uagut sullissinertinnit atorneqarsinnaasut akornanniissinnaapput imarisat pingajorartiminngaanneeersut.

Linkit pingajorartiminngaanneersut nittartakkamiittut nuutsissinnaavaatsit nittartakkat pingajorartiusunut uagutsinnut attuumassuteqanngitsunut. Uagut akisussaaffiginngilarput malinnaaffigissallugit nalilissallugilluunnit imarisai eqqortuunerilu, aamma qularnaveeqqusersinnaanngilarput akisussaaffiginaviarnagillu pingajorartininngaannit imarisat nittartakkalluunnit, imaluunnit atortut, pisiassat sullissinerillu pingajorartininngaanneersuusut. Akisussaaffiginngilagut nittartakkat pingajorartinit atuinerit pisinerni, sullissinerni, sakkorisanik, imarisanik imaluunnit aningaasanik nuutsitsinerit kingunerippassuk ajoqusernerit imaluunnit sequmittoqarnerit. Atuaqqissaarigit pingajorartiusut ingerlarsorneri politikkiilu, aammalu qulakkeeriuk paasillugit pisinnginninni. Maalaarutit, oqaatsit, ernumassutit imaluunnit apeqqutit pingajorartiusumut attuumasut taakkununnga apuunneqartussaapput.

 

IMMIKKOORTOQ 9 – ATUISUT OQAASEQAATAI, NALUNAARUTAI ALLALLU TUNNIUSSAI

Piumasagut malillugit arlaannik aaliangersimasunik tunniussiguit (ass. Unammisitsinermi paasissutissat tunniussatit) imlt. Piumasarinngisatsinnik nassiussiguit isumassarsianik, siunnersuutinik, pilersaarutinik imaluunnit allat atortut, nittartakkakkuugaluarpat, emailikkuugaluarpat, allakkatiguugaluarpat arlaatiguugaluarpalluunnit, akuersivutit qaqugukkulluunnit killeqanngitsumik allanngortissinnaagipput, assilisinnaagipput, saqqummiussinnaagipput, tunniussorsinnaagipput, nutsersinnaagipput aamma arlaatigut sutigulluunnit atorsinnaagipput. Oqaaseqaatitit pisussaatitaaffiginngilarput paarinissai, isumaginissai, akinissai. Imarisat isumatsinni aaliangikkatsinnilu inerteqqutaasorigutsigit, tulluanngissorigutsigit, siorasaarisorigutsigit, ajoqusiisinnaasorigutsigit, nikanarsaasorisinnaagutigit, pornotut isigigutsigit, ingasagigutsigit arlaatigulluunnit arlaata sanaatut pigisarigunikkit imaluunnit uku Sullissinermut Piumasaqaatinik qaangiisorigutsigit malinnaaffigisinnaavagut, allanngortissinnaavagut imaluunnit peersinnaavagut.

Akuersivutit oqaaseqaatitit qaangiissanngitsut pingajorartiusut pisussaatitaaffiinik, ilanngullugit copyright-iusut, trademark-iusut, privacy-usut, inuttullut imaluunnit arlaatigut pigisatut pisussaatitaaffiusunik. Akuersivutillu oqaaseqaatitit imarinavianngikkai ajoqusiisinnaasut, unioqqutitsisut, nakkarsaasinnaasut, nukersornerusinnaasut imaluunnit ingasattunik imaqarsinnaasut, imaluunnit imarinavianngikkai qarasaasiakkut virusit allatigulluunnit qarasaasiakkut ajoqusiisinnaasut, Sullissinernik arlaatigut sunniisinnaasut nittartakkat allalluunnit. Email ilumuunngitsoq atoqqusaanngilat, allaasuusaaqqusaanngilatit, imaluunnit arlaatigut uupakaasiaraluta imaluunnit pingajorartiusut. Illit kisivit akisussaaffigivatit oqaaseqaatit sanaatit aammalu eqqortuunissai. Akisussaaffinnik tigusinavianngilagut illit oqaaseqaatit ikkussannik imaluunnit pingajorartiusunit.

 

IMMIKKOORTOQ 10 – INUTTUT PAASISSUTISSAT

Illit pillutit inuttut paasissutissat pisinniarfimmut tunniussatit kinaassusermik illersuinissamut politikkitsinnit aqunneqarput (privacy policy). Atuarniarukkit takuuk privacy policy.

 

IMMIKKOORTOQ 11 – KUKKUNERIT, EQQORTUUNNGINNERIT, MINITALLU

Ilaatigut nittartakkatsinni paasissutissaqarsinnaasassaaq imaluunnit Sullissineq imaqarsinnaasassalluni allattariarsornikkut kukkunerit, eqqortuunnginnerit imaluunnit minitaqarnerit uagut pisiassaatitta allaaserinerannut, akiinut, saqqummiinerannut, neqeroorutaasunut, pisianik pajunnissamut akiusunut, pajunnissamut sivisussuseqarneranut aammalu pissarsiarineqarsinnaanerinut attuumassuteqarsinnaasut. Pisussaatitaaffigaarput aaqqissallugit arlaat kukkunerit, eqqortuunnginnerit imaluunnit minitaqarnerit, aamma allannguisinnaanerput imaluunnit paasissutissanik nutarterisinnaanerput imaluunnit pisinerinik unitsitsisinnaanerput, paasissutissat arlaat sullissinermi imaluunnit nittartakkamut atuumassuteqartumik eqqortuunngitsoqarpat qaqugukkulluunnit nalunaaruteqaqqaarnata (pisiniarnermut nalunaaruteqarnerit nassiutereeraluarukkuluunnit).

Pisussaatitaaffigaarput sullissinermi paasissutissanik nutarterinissanik, aaqqiinissanik itisiliinissanilluunnit iliuuseqannginnissatsinnik imaluunnit nittartakkat atassuteqarfitsinniittuni, ilanngullugu killiginalugu, akit paasissutissai, minillugit inatsisitigut piumasaqaataasut. Sullissinermi nittartakkanilu attaveqarfiusuni nutarterisoqarsimanngippat naatsorsuutigineqarsinnaanngilaq Sullissinermi paasissutissat naleqqussarneqarsimaneranik nutartersimaneqarneranilluunnit.

 

IMMIKKOORTOQ 12 – ATUINERMI INERTEQQUTAASUT

Sullissinermi Piumasaqaataasuni inerteqqutaasuni ilassutigalugu, una nittartagaq imarisaanillu atuinissannut illit atuinissannut inerteqqutaassaaq: (a) inatsisitigut unioqqutitsinermi siunertaqarpat; (b) inuit allat inatsisitigut unioqqutitsitsiniarlugit piguit; (c) malittarisassat, inerteqqutit, inatsisillu internationaliusut Kalaallit Nunaaniittullu unioqqutinniarukkit; (d) eqqunngitsuliorfiginiarutsigut, qaangiiffiginiarutsigut uagut allalluunnit sanaarisatsinnik pigisatsinnik pisinnaatitaaffitsinnik (intellektuel ejendom); (e) akornusersorniarutsigut, atornerlunniarutsigut, ajorniarfiginiarutsigut, ajoquserniarutsigut, tusaamanerlutsinniarutsigut, isikkulutsinniarutsigut, nakkarsarniarutsigut, qunusaarniarutsigut, imaluunnit immikkoortitsiniaruit suiaassuseq, atoqateqarnermut kinaassuseq, upperisarsorneq, sumiuussuseq, race, ukiut imaluunnit innarlerneqarnerit tunngavigalugu; (f) siunertaqaruit eqqunngitsunik paatsoornartunillu paasissutissanik tunniussissallutit; (g) virusinik allatigullu ajoqusiisinnaasunik uploadteriniaruit nassiussillutilluunnit ingerlarsornitsinnut sullissinitsinnullu sunniutaasinnaasunik imaluunnit nittartakkat allanut imaluunnit internetsimut; (h) inuit allat paasissutissaanik katersiniaruit imaluunnit malinnaaniaruit; (i) siunertaqaruit ukuninna spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, imaluunnit scrape; (j) siunertaqaruit eqqunngitsuliornissamut imaluunnit ingasattuliornissamut; imaluunnit (k) akuleruffiginiarukkit sunnerlugillu illersuinermut sakkussat sullissinermiittut imaluunnit nittartakkat suleqataasut allalluunnit imaluunnit Internetsi. Pisussaatitaaffigaarput ilinnut sullissinerput unitsissallugu illillu nittartakkat allat attaviusut atuisinnaanissat unitsissallugu inerteqqutigut qaangissagukkit.

 

IMMIKKOORTOQ 13 – QULARNAVEEQQUTINIK AKISUSSAAFFINNIK PIIAANEQ; AKISUSSAASUTUT KILLEQARNEQ

Qularnaveeqqutinngilarput, takutitsisuunatalu illit sullissinitsinnut atuininni ajoqusertoqannginnissaanik, kukkuoqannginnissaanik imaluunnit illersorneqavissinnaanissaanik.

Qularnaveeqqutinngilarput sullissinitsinni inernerusoq eqqortuunissaanik tatigeqqissaarneqarsinnaanissaanillu.

Akuersivutit ilaatigoorluta sullissineq peersinnaassagipput piffissaq aaliangersimanngittumi imaluunnit sullissineq qaqugukkulluunnit unitsissinnaagipput nalunaarfigeqqaarnak.

Erseqqaarissumik akuersivutit sullissinermik atuisuunerit, imaluunnit atuisinnaannginnerit illit nammineq akisussaaffigigit. Sullissineq pisiassallu tamaasa sullissinerillu ilinnut tunniussat (minillugit uagutsinnit erseqqissarneqartut) tunniussarineqartut tunniussisinnaaneq malillugu, qularnaveeqquteqarnani, erseqqarissaneqarpataluunnit erseqqissarneqanngikkaluarpataluunnit.

Ataasiarluunnit Wildfood.gl, aqutsisugut, sulisugut, suleqatigut, praktikkertugut, tunniussuisugut, sullissinermi tunniussisuutigut imaluunnit akuersisartuusut akisussaasutut inissisimanavianngillat arlaannik ajoqusertoqarpat, annaasaqartoqarpat, piumasaqartoqarpat, imaluunnit arlaannik toqqaannaq, toqqaannartumiunngittumik, piaarinaatsumik, pillaasumik, immikkuullarissumik, imaluunnit arlaatigut kingunerluttumik aserortoqarneranik/ajoqusertoqarneranik, ilanngullugit (killerinagilli), isertitat annaasat, katersat annaasaq, data annaasat, taarsiinermut akiusut, imaluunnit arlaat ajoqusernerit assingusinnaasut, isumaqatigiissummut attuumagaluarpalluunnit, taarsiinermut pisussaatitaaffeqarnermut attuumagaluarpat (soqutigittaanneq ilanngullugu), ataavartumik akisussaaneq allatigulluunnit, illit atuinernit saqqummertunik arlaatigulluunnit sullissinermik atuinernik imaluunnit pisiat arlaat pisiarisimasannik sullissineq atorlugu, imaluunnit arlaannik allanik piumasaqarneq sutigut tamatigut attuumassuteqartoq illit atuinerit sullissinermik imaluunnit pisiassanik, ilanngullugit killerinaligu, arlaat kukkunerit/ajornerit imaluunnit imarisanik minitaqarnerit, imaluunnit arlaannik annaasaqarneq ajoqusertoqarnerlu arlaatigut pisoqarnerinik inerniusumik atuinermi sullissinermik imarisaanillu (imaluunnit pisiassat), saqqummiussat, nassiussat, imaluunnit allatigut sanaat sullissineq aqqutigalugu atugaritinneqarsinnaasut, allaat susoqarsinnaanerinik siunnersorneqarsimagaluarpat. Nunat ilai inerteqqutigisaramikkit akisussaaffinnik ilanngussuinnginneq imaluunnit killiliineq kingunerisaasunik imaluunnit ajoqusiisoortoqarsimaneranik. Nunat taakkunani uagut akisussaaffigut killerissuai inatsisitigut kisimik piumasaqaataasut malillugit.

 

IMMIKKOORTOQ 14 – INDEMNIFICATION (SKADESLØSHOLDELSE/FRIHOLDELSE)

You agree to indemnify, defend and hold harmless Wildfood.gl and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

 

IMMIKKOORTOQ 15 - PIIAANEQ

Pissagaluarpat ukunani Sullissinermut Piumasaqaataasuni ilarisaani inerteqqutaasutut aaliangerneqassagaluarpat, atuutinngiffeqarluni imaluunnit piviusunngortinneqarsinnaanngiffeqarluni, taakku tunniussat sapinngisaq tamaat inatsisit malillugit piviusunngortinneqassapput, piviusunngortinneqarsinnaanngittortaallu peerneqassallutik uku Sullissinermut Piumasaqataatininngaannit, taamatut aaliangerneqarnerit sunnissanngilai atuutinneqarneri aamma piviusunngorsinnaaneri tunniussaasut/atuutinneqartut allat.

 

IMMIKKOORTOQ 16 - UNITSITSINEQ

Pinngitsoornani iliuuseqarfissat akisussaaffillu akuusunit pigineqartut ulloq unitsinneqarnerup siornatigoortuusoq ukunani akuersinerit tamaasat atuutiffigissuai/akuuffigissuai.

Uku Sullissinermut Piumasaqaataasut atuupput, uagutsinnit ilinnilluunnit unitsinneqarnissaq tungaanut. Illit unitsissinnaavatit Sullissinermut Piumasaqaatit qaqugukkulluunnit nalunaarfigaluta sullissinigut atorusukkunnaarlugit, imaluunnit nittartagarput atorunnaarlugu.

Nalilerutsigut iluatsitsinngitsutit, imaluunnit pasitsakkutta iluatsitsinngittutit Sullissinermut Piumasaqaatit tamaasa ilartaaluunnit tamarmik malissallugit, aamma tassani akuersinitit unitsissinnaavagut qaqugukkulluunnit nalunaarfigeqqaarnat, tassanilu illit akisussaaffigissuatit katersat/ataatsimoortut ulloq unitsiffiusoq ilanngullugu killeralugulugu; aamma/imaluunnit sullissinitsinnut tamatigut ilaannaatigulluunnit atuisinnaajunnaartissinnaavatsigit.

 

IMMIKKOORTOQ 17 – AKUERSINEQ TAMAAT

Iluatsitsinngikkutta Sullissinermut Piumasaqaatit ilartai tamartaalu pisussaatitaaffikkut atuutinnissai piviusunngortinnissaaluunnit, isumaqassanngilaq pisussaatitaaffigut atuukkunnaassasut.

Uku Sullissinermut Piumasaqaatit aamma allat malittarisassat/politikkit imaluunnit suliaqarnermut malittarisassat uagutsinnit saqqummiunneqartut maani nittartakkami imaluunnit Sullissinermi katiterlugu ilaaffigai isumaqatigiissut/akuersinerit tamaat aammalu akornatsinni paaseqatigiinnerit aamma malinnaaffiginerit illit Sullissinermik atuinerit, siuttuutillugit akuersinerit siornatigoortut, attaveqatigiinnerit aamma siunnertuutit, oqaluttariarsornikkuugaluarpalluunnit allattariarsornikkuugaluarpalluunnit, illit uagullu ajornatsinni (ilanngullugu killiginalugi Sullissinermut Piumasaqaatit nutaannginnerit).

Sullissinermut Piumasaqaatinik paasinninnissamut paatsoornerit paatsoorsinnaanerillu allaaserinnittumut atorneqarsinnaanngillat.

 

IMMIKKOORTOQ 18 – INATSISIT ATUUTTUT

Uku Sullissinermut Piumasaqaatit aammalu allat isumaqatigiissutit/akuersissutit uagut ilinnut sullississutigut atuutinneqassapput paasineqassallutillu Kalaallit Nunaata inatsisai malillugit.

Suliffeqarfiit inuussutissaleriffiusut pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 21, 27. juli 1998-imeersoq

 

IMMIKKOORTOQ 19 – SULLISSINERMUT PIUMASAQAATINIK ALLANNGUINEQ

Uani quppernermi Sullissinermi Piumasaqaatit nutaanerpaajusut atuarsinnaajuarpatit.

Pisussaatitaaffigaarput, namminerluinnaq aaliangikkatsinnik, nutarterisinnaanissaq, allannguisinnaanissaq imaluunnit taarsiisinnaanissaq Sullissinerup Piumasaqaataaniittut sortaaluunnit nutarterinerit allannguinerillu nalunaarutigalugit nittartakkatsinni. Illit akisussaaffigivat nittartakkatsinni allannguisoqarsimaneranik malinnaanissaq. Nittartakkatsinnik sullissinitsinnillu isertarnitit atuinerillu ingerlaannarpat nalunaarutigereerlutigut allannguinigut ukunanik Sullissinermut Piumasaqaatigiissummut isumaqarpoq allannguinerit akuerigitit.

 

IMMIKKOORTOQ 20 – ATTAVEQARNISSAMUT PAASISSUTISSAT

Sullissinermut Piumasaqaatit pillugit apeqqutit uunga uagutsinnut nasseqquneqarput: wildfood@outlook.dk.

 

--------------------------------------

Dansk 

(Google translate benyttet, forbehold for oversættelsesfejl)

 

SERVICEVILKÅR

-----

OVERSIGT

Den engelske version af servicevilkår er gældende. Oversættelse til grønlandsk og dansk betragtes som støtte og servise til brugeren. Ved oversættelsesfejl og evt. mangel på tekst skal det huskes, at den engelske tekst er gældende.

Denne hjemmeside drives af Wildfood.gl. På hele webstedet henviser udtrykket "vi", "os" og "vores" til Wildfood.gl. Wildfood.gl tilbyder denne hjemmeside, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her.

Ved at besøge vores hjemmeside og / eller købe noget fra os, deltager du i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår", "Vilkår"), herunder disse yderligere vilkår og betingelser og politikker refereret heri og / eller tilgængelig ved hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, leverandører, kunder, købmænd og / eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse Servicevilkår nøje, inden du åbner eller bruger vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene i denne aftale, kan du ikke få adgang til hjemmesiden eller bruge nogen tjenester. Hvis disse Servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse Servicevilkår.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den aktuelle butik, skal også være underlagt Servicevilkårene. Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og / eller ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter udstationering af eventuelle ændringer indebærer accept af disse ændringer.

Vores butik er vært på Shopify Inc. De giver os den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig.

 

AFSNIT 1 - ONLINE BUTIKSVILKÅR

Ved at acceptere disse betingelser og vilkår, erklærer du, at du er mindst 18 år gammel. Du er også enig i, at brugen af dit kreditkort er repræsenteret af dig.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller kan du, i brugen af Tjenesten, er i strid lovgivningen i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til ophavsret og love at købe råvarer i Grønland).

Du må ikke overføre nogen orme eller vira eller nogen destruktiv kode.

En overtrædelse eller overtrædelse af vilkårene vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

 

AFSNIT 2 - ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til nogen af enhver grund til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og involverer (a) transmissioner via forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse sig og tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid under overførsel via netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, brugen af Tjenesten eller adgang til Tjenesten eller enhver kontakt på hjemmesiden, som tjenesten leveres til, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. .

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun inkluderet for bekvemmelighed og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

 

AFSNIT 3 - Nøjagtighed, fuldstændighed og informationsformidling

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er korrekte, komplette eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at høre primære, mere præcise, mere fuldstændige eller mere rettidige informationskilder. Enhver afhængighed af materialet på dette websted er på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historisk information, nødvendigvis, er ikke aktuelt og er kun til din reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer af vores hjemmeside.

 

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER TIL TJENESTEN OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller afbryde Tjenesten (eller dele eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

 

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Visse råvarer eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via hjemmesiden. Disse råvarer eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kun genstand for retur eller udveksling i henhold til vores Returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise så præcist som muligt farver og billeder af vores råvarer, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af en hvilken som helst farve bliver nøjagtig.

Vi forbeholder os ret, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores råvarer eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve dette ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de råvarer eller tjenester, vi tilbyder. Alle beskrivelser af råvarer eller råvarerpriser kan ændres når som helst uden varsel, efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afbryde ethvert råvare når som helst. Ethvert tilbud på ethvert råvare eller en tjeneste, der er lavet på dette websted, er ugyldig, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af råvarer, tjenester, oplysninger eller andet materiale købt eller erhvervet af dig vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten bliver rettet.

 

Wildfood.gl vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering 

Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Wildfood.gl 

Email: wildfood@outlook.dk 

3900 Nuuk

  

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTUERING OG REGNSKABSINFORMATION

Vi forbeholder os ret til at nægte enhver ordre, du placerer hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. Person, pr. Husstand eller pr. Bestilling. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer placeret af eller under samme kundekonto, samme kreditkort og / eller ordrer, der bruger samme fakturerings- og / eller forsendelsesadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give besked til dig ved at kontakte den e-mail og / eller faktureringsadresse / telefonnummer, der var angivet på det tidspunkt, bestillingen blev foretaget. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som, i vores eget dom, synes at være placeret ved mindreårige (under 18 år), forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at levere aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der er foretaget i vores butik. Du accepterer øjeblikkeligt at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mail-adresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

For flere detaljer, bedes du gennemse vores returpolitik.

 

AFSNIT 7 - MULIGHEDER

Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol eller input til.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som det er" og "som ledige" uden nogen garantier, repræsentationer eller betingelser af nogen art og uden nogen påtegning. Vi er ikke ansvarlige over for eller relateret til Deres brug af valgfrie tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og i skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender betingelserne for, hvilke værktøjer der leveres af den relevante tredjepartsleverandør.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og / eller funktioner via hjemmesiden (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og / eller tjenester skal også være underlagt disse Servicevilkår.

 

AFSNIT 8 – TREDJEPART LINKS

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores Service, kan omfatte materialer fra tredjepart.

Tredjepartslinks på dette websted kan henvise dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og har intet ansvar eller ansvar for tredjepartsmaterialer eller -websites eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjepart.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Læs omhyggeligt tredjeparts politikker og praksis, og sørg for, at du forstår dem, før du deltager i enhver transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

 

AFSNIT 9 - BRUGERBEMÆRKNINGER, FEEDBACK OG ANDRE INDLEDNINGER

Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke indlæg (f.eks. Konkurrenceregister) eller uden en anmodning fra os, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, enten online, via e-mail, via post eller på anden måde (kollektivt 'kommentarer') accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde anvende eventuelle kommentarer, som du sender til os. Vi er og er ikke forpligtet til (1) at opretholde eventuelle bemærkninger i tillid; (2) at betale erstatning for eventuelle bemærkninger eller (3) for at svare på eventuelle kommentarer.

Vi må, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi bestemmer efter vores eget skøn, være ulovlige, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografiske, uanstændige eller på anden måde uhensigtsmæssige eller krænker nogen parts intellektuelle ejendomsrettigheder eller disse Servicevilkår .

Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts ret, herunder copyright, varemærke, privatliv, personlighed eller anden personlig eller ejendomsret. Du er desuden enig i, at dine kommentarer ikke indeholder injurisk eller ellers ulovligt, misbrug eller uanstændigt materiale eller indeholder nogen computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller en relateret hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter om oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer, du laver og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer indsendt af dig eller nogen tredjepart.

 

PUNKT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er underlagt vores privatlivspolitik. Se vores privatlivspolitik i næste link.

 

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre råvarebeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, forsendelsestider og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette op på eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har indsendt din ordre) .

Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves i loven. Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der er anvendt i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside, bør antages at angive, at al information i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

 

AFSNIT 12 - FORBUDET BRUG

Ud over andre forbud som angivet i Servicevilkårene, er du forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) for ethvert ulovligt formål (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres immaterielle rettigheder (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bedømme, forfalske, forvirre, skræmme eller diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere virus eller anden form for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på nogen måde, som vil påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten eller af en relateret hjemmeside, andre websteder eller internettet (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger (i) til spam, phish, pharm, påskud, spider, kravle eller skrabe; (j) for ethvert uanstændigt eller umoralsk formål eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige Deres brug af Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside for at overtræde nogen af de forbudte anvendelser.

 

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI, ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi garanterer ikke, garanterer, at din brug af vores service bliver uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, er korrekte eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten i ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.

Du er helt enig i, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle de produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, er (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) leveret »som det er« og »som ledige« til din brug uden nogen form for repræsentation, garantier eller vilkår af nogen art, enten udtrykke eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-overtrædelse.

Wildfood.gl, vores direktører, officerer, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, serviceudbydere eller licensgivere er ansvarlige for enhver skade, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffe, særlige , eller følgeskader af enhver art, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt indtægt, tabt opsparing, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder forsømmelighed), strengt ansvar eller andet, der opstår fra din brug af nogen af de tjenester eller produkter, der er anskaffet ved brug af tjenesten eller for andre krav, der på nogen måde relaterer sig til din brug af tjenesten eller et hvilket som helst produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skader af enhver art som følge af brugen af tjenesten eller noget indhold (eller produkt), der er sendt, transmitteret eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten, selv om de er underrettet om deres mulighed. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader i sådanne stater eller jurisdiktioner, er vores ansvar begrænset til det maksimale omfang, som loven tillader.

 

AFSNIT 14 - BESKÆFTIGELSE

Du accepterer at holde skadesløs Wildfood.gl og vores forælder, datterselskaber, datterselskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, skadesløs fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af dit brud på disse Servicevilkår eller de dokumenter, som de indeholder som reference eller din overtrædelse af enhver lov eller tredjeparts rettigheder.

 

AFSNIT 15 - OVERGÆNGELIGHED

I tilfælde af, at enhver bestemmelse i disse Servicevilkår er fastslået at være ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, skal denne bestemmelse alligevel håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den uafdrevne del anses for at være adskilt fra disse Vilkår for Tjenesten skal ikke berøre gyldigheden og eksigibiliteten af andre resterende bestemmelser.

 

AFSNIT 16 - AFSLUTNING

Parternes forpligtelser og passiver før afslutningsdatoen overlever opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse Servicevilkår er effektive, medmindre og indtil opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse Servicevilkår ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores Services, eller når du ophører med at bruge vores websted.

Hvis du i vores eneste dom mislykkes, eller vi har mistanke om, at du har mislykkedes, for at overholde vilkår eller bestemmelser i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle beløb, der opkræves til og med dato for opsigelse og / eller kan derfor benægte dig adgang til vores Services (eller en del heraf).

 

AFSNIT 17 - HELE AFTALE

Manglende evne til at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i disse Servicevilkår må ikke udgøre en ophævelse af en sådan ret eller bestemmelse.

Disse Servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som er indsendt af os på denne side eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af Tjenesten og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag , enten mundtligt eller skriftligt, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af Servicevilkårene).

Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse Servicevilkår må ikke fortolkes mod den udarbejdende part.

 

AFSNIT 18 - LOVGIVNING

Disse Servicevilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvor vi giver dig Services er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Grønland. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder

 

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER TIL SERVICEVILKÅR

Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at opdatere, ændre eller erstatte nogen del af disse Servicevilkår ved at sende opdateringer og ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at jævnligt kontrollere vores hjemmeside for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller Tjenesten efter udstationering af ændringer i disse Servicevilkår indebærer accept af disse ændringer.

 

PUNKT 20 - KONTAKTINFORMATION

Spørgsmål om Terms of Service skal sendes til os på wildfood@outlook.dk.

--------------------------------------

 

SMS/MMS MOBILE MESSAGE MARKETING PROGRAM TERMS AND CONDITIONS

Wildfood.gl (hereinafter, “We,” “Us,” “Our”) is offering a mobile messaging program (the “Program”), which you agree to use and participate in subject to these Mobile Messaging Terms and Conditions and Privacy Policy (the “Agreement”). By opting in to or participating in any of our Programs, you accept and agree to these terms and conditions, including, without limitation, your agreement to resolve any disputes with us through binding, individual-only arbitration, as detailed in the “Dispute Resolution” section below. This Agreement is limited to the Program and is not intended to modify other Terms and Conditions or Privacy Policy that may govern the relationship between you and Us in other contexts.

User Opt In: The Program allows Users to receive SMS/MMS mobile messages by affirmatively opting into the Program, such as through online or application-based enrollment forms. Regardless of the opt-in method you utilized to join the Program, you agree that this Agreement applies to your participation in the Program. By participating in the Program, you agree to receive autodialed or prerecorded marketing mobile messages at the phone number associated with your opt-in, and you understand that consent is not required to make any purchase from Us. While you consent to receive messages sent using an autodialer, the foregoing shall not be interpreted to suggest or imply that any or all of Our mobile messages are sent using an automatic telephone dialing system (“ATDS” or “autodialer”). Message and data rates may apply.

User Opt Out: If you do not wish to continue participating in the Program or no longer agree to this Agreement, you agree to reply STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE, or QUIT to any mobile message from Us in order to opt out of the Program. You may receive an additional mobile message confirming your decision to opt out. You understand and agree that the foregoing options are the only reasonable methods of opting out. You also understand and agree that any other method of opting out, including, but not limited to, texting words other than those set forth above or verbally requesting one of our employees to remove you from our list, is not a reasonable means of opting out.

Duty to Notify and Indemnify: If at any time you intend to stop using the mobile telephone number that has been used to subscribe to the Program, including canceling your service plan or selling or transferring the phone number to another party, you agree that you will complete the User Opt Out process set forth above prior to ending your use of the mobile telephone number. You understand and agree that your agreement to do so is a material part of these terms and conditions. You further agree that, if you discontinue the use of your mobile telephone number without notifying Us of such change, you agree that you will be responsible for all costs (including attorneys’ fees) and liabilities incurred by Us, or any party that assists in the delivery of the mobile messages, as a result of claims brought by individual(s) who are later assigned that mobile telephone number. This duty and agreement shall survive any cancellation or termination of your agreement to participate in any of our Programs.

YOU AGREE THAT YOU SHALL INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD US HARMLESS FROM ANY CLAIM OR LIABILITY RESULTING FROM YOUR FAILURE TO NOTIFY US OF A CHANGE IN THE INFORMATION YOU HAVE PROVIDED, INCLUDING ANY CLAIM OR LIABILITY UNDER THE TELEPHONE CONSUMER PROTECTION ACT, 47 U.S.C. § 227, et seq., OR SIMILAR STATE AND FEDERAL LAWS, AND ANY REGULATIONS PROMULGATED THEREUNDER RESULTING FROM US ATTEMPTING TO CONTACT YOU AT THE MOBILE TELEPHONE NUMBER YOU PROVIDED.

Program Description: Without limiting the scope of the Program, users that opt into the Program can expect to receive messages concerning the marketing and sale of digital and physical products, services, and events.

Cost and Frequency: Message and data rates may apply. The Program involves recurring mobile messages, and additional mobile messages may be sent periodically based on your interaction with Us.

Support Instructions: For support regarding the Program, text “HELP” to the number you received messages from or email us at wildfood@outlook.dk. Please note that the use of this email address is not an acceptable method of opting out of the program. Opt outs must be submitted in accordance with the procedures set forth above.

MMS Disclosure: The Program will send SMS TMs (terminating messages) if your mobile device does not support MMS messaging.

Our Disclaimer of Warranty: The Program is offered on an "as-is" basis and may not be available in all areas at all times and may not continue to work in the event of product, software, coverage or other changes made by your wireless carrier. We will not be liable for any delays or failures in the receipt of any mobile messages connected with this Program. Delivery of mobile messages is subject to effective transmission from your wireless service provider/network operator and is outside of Our control. T-Mobile is not liable for delayed or undelivered mobile messages.

Participant Requirements: You must have a wireless device of your own, capable of two-way messaging, be using a participating wireless carrier, and be a wireless service subscriber with text messaging service. Not all cellular phone providers carry the necessary service to participate. Check your phone capabilities for specific text messaging instructions.

Age Restriction: You may not use of engage with the Platform if you are under thirteen (13) years of age. If you use or engage with the Platform and are between the ages of thirteen (13) and eighteen (18) years of age, you must have your parent’s or legal guardian’s permission to do so. By using or engaging with the Platform, you acknowledge and agree that you are not under the age of thirteen (13) years, are between the ages of thirteen (13) and eighteen (18) and have your parent’s or legal guardian’s permission to use or engage with the Platform, or are of adult age in your jurisdiction. By using or engaging with the Platform, you also acknowledge and agree that you are permitted by your jurisdiction’s Applicable Law to use and/or engage with the Platform.

Prohibited Content: You acknowledge and agree to not send any prohibited content over the Platform. Prohibited content includes:

  • Any fraudulent, libelous, defamatory, scandalous, threatening, harassing, or stalking activity;
  • Objectionable content, including profanity, obscenity, lasciviousness, violence, bigotry, hatred, and discrimination on the basis of race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation, or age;
  • Pirated computer programs, viruses, worms, Trojan horses, or other harmful code;
  • Any product, service, or promotion that is unlawful where such product, service, or promotion thereof is received;
  • Any content that implicates and/or references personal health information that is protected by the Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) or the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); and
  • Any other content that is prohibited by Applicable Law in the jurisdiction from which the message is sent.

Dispute Resolution: In the event that there is a dispute, claim, or controversy between you and Us, or between you and Stodge, LLC d/b/a Postscript or any other third-party service provider acting on Our behalf to transmit the mobile messages within the scope of the Program, arising out of or relating to federal or state statutory claims, common law claims, this Agreement, or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate, such dispute, claim, or controversy will be, to the fullest extent permitted by law, determined by arbitration in Nuuk, before one arbitrator.

The parties agree to submit the dispute to binding arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (“AAA”) then in effect. Except as otherwise provided herein, the arbitrator shall apply the substantive laws of the Federal Judicial Circuit in which Wildfood.gl’s principle place of business is located, without regard to its conflict of laws rules. Within ten (10) calendar days after the arbitration demand is served upon a party, the parties must jointly select an arbitrator with at least five years’ experience in that capacity and who has knowledge of and experience with the subject matter of the dispute. If the parties do not agree on an arbitrator within ten (10) calendar days, a party may petition the AAA to appoint an arbitrator, who must satisfy the same experience requirement. In the event of a dispute, the arbitrator shall decide the enforceability and interpretation of this arbitration agreement in accordance with the Federal Arbitration Act (“FAA”). The parties also agree that the AAA’s rules governing Emergency Measures of Protection shall apply in lieu of seeking emergency injunctive relief from a court. The decision of the arbitrator shall be final and binding, and no party shall have rights of appeal except for those provided in section 10 of the FAA. Each party shall bear its share of the fees paid for the arbitrator and the administration of the arbitration; however, the arbitrator shall have the power to order one party to pay all or any portion of such fees as part of a well-reasoned decision. The parties agree that the arbitrator shall have the authority to award attorneys’ fees only to the extent expressly authorized by statute or contract. The arbitrator shall have no authority to award punitive damages and each party hereby waives any right to seek or recover punitive damages with respect to any dispute resolved by arbitration. The parties agree to arbitrate solely on an individual basis, and this agreement does not permit class arbitration or any claims brought as a plaintiff or class member in any class or representative arbitration proceeding. Except as may be required by law, neither a party nor the arbitrator may disclose the existence, content, or results of any arbitration without the prior written consent of both parties, unless to protect or pursue a legal right. If any term or provision of this Section is invalid, illegal, or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other term or provision of this Section or invalidate or render unenforceable such term or provision in any other jurisdiction. If for any reason a dispute proceeds in court rather than in arbitration, the parties hereby waive any right to a jury trial. This arbitration provision shall survive any cancellation or termination of your agreement to participate in any of our Programs.

Miscellaneous: You warrant and represent to Us that you have all necessary rights, power, and authority to agree to these Terms and perform your obligations hereunder, and nothing contained in this Agreement or in the performance of such obligations will place you in breach of any other contract or obligation. The failure of either party to exercise in any respect any right provided for herein will not be deemed a waiver of any further rights hereunder. If any provision of this Agreement is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. Any new features, changes, updates or improvements of the Program shall be subject to this Agreement unless explicitly stated otherwise in writing. We reserve the right to change this Agreement from time to time. Any updates to this Agreement shall be communicated to you. You acknowledge your responsibility to review this Agreement from time to time and to be aware of any such changes. By continuing to participate in the Program after any such changes, you accept this Agreement, as modified.