Edderfugl | WildFood
50 kr.
Edderfugl Fugle
Ved Nuuk (Zone 3) må edderfuglen fanges i perioden 15. okt. 31. marts. Personer med fritidsjagtbevis må fange sammenlagt max 10 Edderfugle og Kongeedderfugle pr. dag. Personer med erhvervsjagtbevis må fange sammenlagt max 40 Edderfugle og Kongeedderfugle pr. dag.

Kommende Ture For Edderfugl